47 XYY syndrom – erfaringer og viktige råd

En gruppe på fire menn deler i denne podkastepisoden sine erfaringer med å leve med 47 XYY syndrom. 

Kort oppsummering av innhold
En gruppe på fire menn deler i denne podkastepisoden sine erfaringer med å leve med 47 XYY syndrom. De blir intervjuet av Frambus spesialpedagog David Bahr. Overlege Anne Grethe Myhre gir i tillegg en kort medisinsk bakgrunn om diagnosen.

47 XYY syndrom er en kjønnskromosomvariasjon som i hovedregel forekommer bare hos gutter/menn. Kjennetegn er økt lengdevekst, noe forsinket språk-, tale- og motorisk utvikling samt lærevansker.

Det er ingen medisinske tilstander som er knyttet til det å ha 47 XYY syndrom.

For barn og unge anbefales likevel at man følger opp utviklingen og fanger opp eventuelle vansker på et tidlig tidspunkt. Støttetiltak for gutten og foreldrene som f.eks diagnoseinformasjon, samtaler og tilrettelegging kan være aktuelt.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsepersonell, Lege, Skolepersonell, Sosialarbeider

 • Diagnoser

  47 XYY syndrom

 • Tid

  33 min

 • Først publisert: mai 2018
  Sist revidert: desember 2020

Sist oppdatert: 8. mai 2023