Om sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov
for kunnskap om sjeldne diagnoser.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling,
kompetansespredning og likeverdige tjenester. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret
kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne
diagnoser er tilstede.

Kontakt oss

Redaktør Elisabeth Føll Bækken

Kursutvikler Sondre Lysne

Kursutvikler Rasmus Schandy Dinessen

Alle henvendelser kan sendes til: post@sjelden.no