Nyheter


Laget av:
27.02.2017

Wasim Zahid om Sjelden.no

- Sjelden.no er et kvalitetstilbud når du trenger kunnskap om sjeldne diagnoser. Fagpersoner som trenger informasjon om sjeldne diagnoser har behov ...
skrevet av Lene Søgaard Gloslie
27.02.2017

Sjelden.no lanseres på Sjeldendagen 2017

- Sjelden.no er tenkt å være tjenestens viktigste verktøy i en samlet kunnskapsspredning på sjeldenfeltet, sier Stein Are Aksnes, leder av Nasjonal ...
Nytt fra Sjelden.no skrevet av Lene Søgaard Gloslie