Nyheter


Laget av:
14.01.2017

Sjeldne diagnoser på Helsebiblioteket

Kunnskap om sjeldne diagnoser er nå kun et tastetrykk unna. Helsebibliotekets nye nettside om sjeldne diagnoser gjør kunnskap tilgjengelig for ...
Helsebiblioteket skrevet av Lene Søgaard Gloslie