Nyheter


Laget av:
18.10.2016

Redaksjonssamling i Son oktober 2016

Fagredaksjonen møttes for første gang den 17. og 18. oktober 2016. En representant fra hvert av de 9 kompetansesentrene er utnevnt som ...
skrevet av Kari Hagen