NF1 - tilrettelegging i skolehverdagen

Kurset gir grunnleggende kunnskap om nevrofibromatose type 1 (NF1) og hvordan dere som ansatte i skolen kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen.

Et skolebarn og lærer

Få kunnskap om nevrofibromatose type 1 (NF1) og hvordan dere som ansatte i skolen kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen.

Innholdet i kurset er delt i 5 moduler:

1. Medisinsk informasjon

2. Kognitiv funksjon og læring

3. Tilrettelegging for læring

4. Sosial kompetanse, relasjoner og samspill hos elever med NF1

5. Motorikk og fysisk aktivitet

Informasjon

Sist oppdatert: 7. september 2023