Kraniofaciale tilstander for skolepersonell

gutt

Oppsummering av kurset
Kraniofaciale tilstander er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der de fleste har misdannelser i skalle og/eller ansikt. Barna opplever ofte utfordringer med andre barn og voksne knyttet til sitt utseende. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer og behandling ved kraniofaciale tilstander, utfordringer ved å ha et annerledes utseende og hvordan dere kan forholde dere til disse utfordringene i skole og SFO.

Kurset er laget for dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Informasjon

Sist oppdatert: 22. juni 2020