Kraniofaciale tilstander for skolepersonell

Kraniofaciale tilstander er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der de fleste har misdannelser i skalle og/eller ansikt. Kurset gir en kort innføring i symptomer og behandling, utfordringer barn kan ha ved å ha et annerledes utseende og hvordan dere kan kan tilrettelegge best mulig på skole og SFO.

Gutt gjemmer ansiktet bak gjerde

Oppsummering av kurset
Kraniofaciale tilstander er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der de fleste har misdannelser i skalle og/eller ansikt. Barna opplever ofte utfordringer med andre barn og voksne knyttet til sitt utseende. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer og behandling ved kraniofaciale tilstander, utfordringer ved å ha et annerledes utseende og hvordan dere kan forholde dere til disse utfordringene i skole og SFO.

Kurset er laget for dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Senter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Helsesykepleier, Skolepersonell

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  60 min

 • Først publisert: november 2020
  Sist revidert: november 2020

Sist oppdatert: 27. oktober 2023