mann og barn

Kognitive endringer - hvordan håndtere hverdagsutfordinger

Oppsummering av kurset
Med midler fra ExtraStiftelsen er e-læringskurset utarbeidet av Sunnaas sykehus i samarbeid med brukerorganisasjonene: Norsk epilepsiforbund, Norges Parkinsonforbund, MS forbundet.

På denne nettsiden www.epilepsi.no/medisinsk-/e-laringsk/ finner du et innføringskurs i hvordan håndtere kognitive endringer i hverdagen.

Du vil følge Marte gjennom kurset. Hun lever med kognitive endringer som mange kan kjenne seg igjen i. Martes hverdagserfaringer vil danne utgangspunkt for de rådene som blir gitt i dette kurset.

Kurset baserer seg på heftene:

Hverdagsliv med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer

Informasjon

  • Diagnoser

    Narkolepsi

  • Sertifisering

    Uten sertifisering

  • Tid

    60 min

Sist oppdatert: 23. november 2020