Foreldrereaksjoner: Unge voksne med sjelden diagnose som flytter hjemmefra


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

I denne podkastepisoden snakker psykologspesialist Kristina Moberg på Frambu om foreldrereaksjoner når en ung voksen med en sjelden diagnose flytter hjemmefra.

Moberg snakker med direktøren på Frambu, Kristian Kristoffersen, som er midt i prosessen hvor datteren hans Hanna flytter ut, og spesialpedagog på Frambu, Marianne Bryn, som nå også opplever det samme med sin datter Ragnhild.

Samtalen tar opp tema som bekymringer, sorg og savn, men også lettelse og håp for fremtiden.

Podkasten ble tatt opp i forbindelse med kurset «Å være ung voksen med en sjelden diagnose (18-25 år)» som ble holdt på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i april 20

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hør foreldrereaksjoner når en ung voksen med en sjelden diagnose flytter hjemmefra

Målgruppe

Fagpersoner som jobber i bolig eller har oppfølging med unge voksne med en sjelden diagnose

Tidsbruk

21 min