Epileptiske anfall - lær hvordan de kan arte seg


Laget av: Spesialsykehuset for epilepsi

Kort oppsummering av innhold

Filmen er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi

 

Epileptiske anfall kan se veldig forskjellige ut. Filmen viser flere typer anfall. Anfallene spilles av skuespillere.

Filmene kan foreløpig ses via kanalen til Norsk Epilepsiforbund på YouTube www.youtube.com/watch

 

Filmen har 13 deler.

Innledning, med enkel forklaring om hva epilepsi er og hvorfor anfall kan oppstå. 11 filmer av forskjellige typer epileptiske anfall. Avslutning med eksempler på episoder som kan forveksles med epilepsi.

Du kan se filmen i sin helhet, eller klippe sammen etter behov.

For eksempel: innledning, film 2+3+4 og avslutning.

 

Anfall som vises:

Innledning

Film 1: Tre forskjellige fokale anfall uten nedsatt bevissthet, voksen

Film 2: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, voksen

Film 3: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, barn

Film 4: Fokalt anfall med nedsatt bevissthet, barn, natt

Film 5: Generalisert anfall, myoklonier, voksen

Film 6: Generalisert tonisk klonisk anfall, GTK, voksen

Film 7: Generalisert tonisk klonisk anfall, GTK, barn

Film 8: Generalisert tonisk anfall med fall, voksen

Film 9: Generalisert tonisk anfall, voksen funksjonhemmet

Film 10: Generalisert anfall, atonisk, barn

Film 11: Generalisert anfall, absenser, barn

 

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær hvordan ulike epileptiske anfall ser ut.

Målgruppe

Helsepersonell, avlastnings- og boligpersonell, lærere og barnehagepersonell eller andre tjenesteytere kan bruke filmene i undervisning og veiledning. Filmen er også nyttig for deg som har epilepsi eller dine pårørende om dere vil fortelle andre om epilepsi.

Tidsbruk

30 min

Epilepsi

Den operasjonelle (praktiske) kliniske definisjonen av epilepsi:

Epilepsi er en hjernesykdom som defineres ved en av de følgende tre punktene:

  1. Minst to uprovoserte anfall med minst 24 timers mellomrom
  2. Ett uprovosert anfall og en risiko for ytterligere anfall som er like høy som dem som har hatt to uprovoserte anfall (> 60%) - i de neste 10 årene
  3. Anfall som er ledd i et epilepsisyndrom

Epilepsien blir ansett som utbrent ("resolved") hos personer som har en aldersavhengig epilepsiform og som nå er vokst ut av den aktuelle alderen, og hos dem som har vært anfallsfrie de siste 10 år og vært uten antiepileptika de siste 5 år.