Sturge - Weber syndrom: kjennetegn og årsak


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

 

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær om Sturge - Weber syndrom. Hva som kjennetegner syndromet og hva som er den tilgrunnliggende årsaken

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med Sturge - Weber syndrom

Tidsbruk

30 min