Sjeldne diagnoser: Om kroppsøvingsfaget i skolen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne presentasjonen går idrettspedagog Wenche F. Wilhelmsen inn på viktige temaer i forbindelse med kroppsøvingsfaget for barn med sjeldne diagnoser.

Målgruppe

Kroppsøvingslærere i barneskolen

Tidsbruk

9 minutter

Sjeldne diagnoser på TRS kompetansesenter

Presentasjonen er laget av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Her kan du få en oversikt over hvilke diagnoser TRS gir kompetansesentertilbud til. Samt få mer kunnskap om de enkelte diagnosene.