Hva handler foredraget om?

Karen Grimsrud, spesialsykepleier, ga først en gjennomgang av den normale blære og tarmfunksjon og hvordan dette fungerer.
Skader og brudd i nervebanene mellom hjernen, ryggmargen og underlivet gir utfordringer ved at reflekser ikke fungerer som de skal. Vanligst er problemer med normal tømming og vansker med å holde igjen uring og avføring. Dette kan igjen gi utfordringer med evne til selvstendighet, egenomsorg og egen selvfølelse. Lekkasje av uring og avføring er ofte knyttet til følelse av skam. Et viktig tema er at disse utfordringene også preger utvikling og evne til å ha et seksualliv. Barn med ryggmargsbrokk må få mulighet og kunnskap nok til å gjøre seg kjent med egen kropp, og samtidig må voksne gi god beskyttelse mot krenkelser og overgrep i situasjoner der barnet trenger hjelp i forbindelse med avføring og vannlatning.

Videre snakket Karen om alvorlige konsekvenser for nyrene om problemet med tømming av urin ikke følges riktig opp. Problemet kan løses ved regelmessig kateterisering av urinblæren, ved bruk av ulike legemidler samt ved ulike typer operasjoner. Det kan opereres inn lukkesystemer, blæren kan forstørres på ulike måter, og urinrøret kan opereres ut i en stomi på magen.

Det samme gjelder tarmen. Avføringslekkasje er et problem, og huden kan være utsatt for å få sår. Det er dessuten sosialt hemmende med lukt. Tarmen og tømmeprosessen kan påvirkes ved bruk av ulike legemidler, det finnes måter å stoppe lekkasjer, og noen får tarmen lagt ut på magen som stomi. Regelmessig tømming er viktig. Noen firma, som Coloplast og Wellspect Healthcare, har fine nettsider med mye god informasjon om produkter.

Barn må tidlig lære å mestre vannlatning og tarmtømming selv, og opplæring må tilpasses de ulike barnas funksjonsnivå og forståelse.

Sammendrag ved Anne-Stine Røberg, spesialsykepleier

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen får man kunnskap om mange forhold relatert til mage og tarm ved ryggmargsbrokk.

Målgruppe

Ansatte i helsevesenet

Tidsbruk

37 minutter

Ryggmargsbrokk

Ryggmargsbrokk er en medfødt forstyrrelse i utviklingen av fosterets ryggmarg, ryggrad og hjerne. Nervevev fra ryggmargen poser ut gjennom en åpning i ryggvirvlene og danner et brokk. Konsekvensene er blant annet lammelser og nedsatt følesans i kroppen nedenfor ryggmargsbrokket. Medfødte forandringer i hjernen og opphopning av væske i hjernens hulrom (hydrocephalus) er vanlig.

Les mer om ryggmargsbrokk hos TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.