Nevromuskulære sykdommer - hverdagsmedisin i overgangen til voksenlivet


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Overlege David Bergsaker fra Frambu holdt foredrag på kurset "Nevromuskulære sykdommer - overgangen fra ungdomsliv til voksenliv", 19. april 2017. I foredraget rydder Bergsaker i en del begreper, snakker om en del felles utfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve, og kommer med forslag til mulige løsninger. Bergsaker er også innom samsykelighet, ADHD, barneautisme, autismespekterforstyrrelser, gastroøsofageal refluks, luftveisproblematikk og epilepsi.

 

Introduksjon til foredraget:

 

Se hele foredraget:

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær om fellesutfordringer som personer med muskelsykdommer kan oppleve og få tips til mulige løsninger.

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med en nevromuskulær sykdom.

Tidsbruk

44 min