Nevromuskulære sykdommer - fysisk aktivitet og trening


Laget av: Nevromuskulært kompetansesenter

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Denne filmen har som mål å informere om hensiktsmessig og trygg fysisk aktivitet for personer med nevromuskulære sykdommer.

Målgruppe

Fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell

Tidsbruk

5 min

Diagnoseinformasjon

Nevromuskulære sykdommer (muskelsykdommer) er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som rammer musklene som utøvende organ for nesten alle kroppsfunksjoner. Begrepet nevromuskulære sykdommer brukes vanligvis om sykdommer som rammer enten selve muskulaturen direkte, overgangen mellom nervetrådene og musklene, nervetrådene som går fra ryggmarg til musklene (det perifere nervesystemet) eller nervecellene i ryggmargen (forhornsceller). Noen tilstander rammer både nerveceller i sentralnervesystemet (hjerne/ryggmarg) og nerveceller i det perifere nervesystemet.