Multiple osteokondromer: Tilrettelegging i skolen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen viser vi hvordan man kan tilrettelegge skolehverdagen slik at barn med multiple osteokondromer får oppfylt læreplanmålene og får være en integrert del av klassen.

Målgruppe

Lærere og ansatte i skolen

Tidsbruk

5,5 min

Multiple osteokondromer (MO)

Multiple osteokondromer (MO) er en sjelden, arvelig tilstand der en utvikler godartede benutvekster/kuler i skjelettet, kalt osteokondromer (tidligere kalt eksostoser).