Kortvoksthet: Svømmeopplæring for kortvokste


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen lærer du om mulige utfordringer når man er kortvokst og skal lære å svømme. Du får tips til alternative løsninger, teknikker og hjelpemidler.

Målgruppe

Kroppsøvingslærere og andre som skal ha svømmeundervisning med en elev som er kortvokst.

Tidsbruk

6 minutter

Kortvoksthet

Kortvoksthet er ingen diagnose, men en beskrivelse av lav total kroppshøyde. I Norge er grensen satt til 150 centimeter for kvinner og 161 centimeter for menn. For barn går grensen ved nederste kurve på høydeskjemaet (under 3-persentilen).

Les mer om kortvoksthet hos TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.