Klinefelter syndrom - gym og annen fysisk aktivitet


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

Kort oppsummering av innhold

Gutter med Klinefelters syndrom (KS) kan ha redusert spenst i muskulaturen og økt leddbevegelighet. Dette kan gjøre at disse guttene strever med aktiviteter som krever grovmotorisk koordinasjon, styrke og hurtighet. I tillegg har mange gutter med KS utfordringer med rom og retningssans og å tolke signaler ut ifra kroppsspråk. Dette kan gjøre at de fort mister oversikten i aktiviteter som har mye bevegelse, fart og retningsforandringer. 

Fysioterapeut Andreas Sandfossen forteller her hvordan du som lærer kan legge til rette for at eleven med KS opplever mestring i kroppsøvingstimen og ved annen fysisk aktivitet.

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær hvordan du kan legge til rette for mestring av fysisk aktivitet for gutter med Klinefelters syndrom.

Målgruppe

Lærere i kroppsøving

Tidsbruk

5 min

Klinefelters syndrom

Også kjent som 47 XXY syndrom.

Klinefelters syndrom (KS) er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. KS er den vanligste av kjønnskromosomforstyrrelsene med en forekomst på 1 per 500-800 fødte gutter. Tilstanden er svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig kjønnshormon (testosteron).