Huntingtons sykdom - for støttekontakter og assistenter


Laget av: Senter for sjeldne diagnoser

Huntingtons sykdom

Når du skal være støttekontakt eller personlig assistent for en person med Huntingtons sykdom er det viktig at du har kjennskap til både til sykdommen og til personen du skal støtte.

De fleste får symptomer på Huntingtons sykdom som voksne. Inntil da har hatt et liv med skole, studier, arbeid, hobbyer og familie. Hvilke interesser personen har og har hatt, er et fint utgangspunkt for det dere to kan gjøre sammen.

Huntingtons sykdom rammer hjernen og personen med diagnosen mister gradvis ferdigheter. Det er vanlig med ufrivillige bevegelser, uklar tale og spiseproblemer, og personen vil også endre personlighet. I filmene får du kjennskap til disse og andre symptomer, og vi gir råd om hvordan du kan hjelpe personen på best mulig måte.

 

 

 

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Gi deg grunnleggende informasjon om diagnosen slik at du kan møte personen du skal støtte på en god måte.

Målgruppe

Støttekontakter, assistenter, personlige assistenter og andre som møter personer med Huntingtons sykdom i sitt arbeid.

Tidsbruk

15+8+6+4 min