Hvordan snakke med barn om Huntingtons sykdom?


Laget av: Senter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Pedagogisk psykologisk rådgiver Elisabeth Daae, ved Senter for sjeldne diagnoser, snakker om hvorfor og hvordan det kan være hensiktsmessig å snakke med barn om Huntingtons sykdom. Filmen gir deg som fagperson råd om hvordan du kan støtte familier der mor eller far har Huntingtons sykdom.

Om å snakke med barn om Huntingtons sykdom

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Bli kjent med hvorfor og hvordan det kan være hensiktsmessig å snakke med pasientens barn om Huntingtons sykdom.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med personer med Huntingtons sykdom og fagpersoner som kommer i kontakt med pårørende til personer med Huntingtons sykdom.

Tidsbruk

8 min

Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Huntingtons sykdom kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Relaterte læringsressurser / se alle