Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT) / Oslers sykdom for tannleger


Laget av: Senter for sjeldne diagnoser

Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT)

Lær å kjenne igjen symptomene på HHT / Oslers sykdom og hvilke forberedelser du må gjøre før du kan behandle en pasient med denne diagnosen.

Filmen forklarer hvordan du som tannlege kan kjenne igjen symptomer på HHT / Oslers sykdom. Sykdommen står på A-listen for sjeldne medisinske tilstander (SMT), og det er viktig for pasienter med denne sykdommen å få antibiotika før tannbehandling.

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Bli i stand til å kjenne igjen symptomene på HHT / Oslers sykdom og vite hvilke forberedelser du må gjøre før du kan behandle en pasient med denne diagnosen.

Målgruppe

Tannleger

Tidsbruk

4 minutter

Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT) / Oslers sykdom

HHT (Oslers sykdom) skyldes en medfødt feil i arvestoffet som påvirker oppbyggingen av blodårene. Dette gir seg blant annet utslag i dannelse av små lettblødende karnøster i hud og slimhinner, og misdannelser av blodkar i flere organer i kroppen. Sykdommen er arvelig og like mange kvinner og menn har diagnosen. Alvorlighetsgrad og alder ved sykdomsdebut varierer, men felles for de fleste er at plagene øker med alderen. Det vanligste symptomet er neseblødninger. Pasienter med symptomer forenelig med HHT bør henvises til spesialister som er kjent med diagnosen. Med behandling og jevnlig oppfølging er det mulig å hindre mange av de komplikasjonene sykdommen kan medføre.