Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT) / Oslers sykdom for leger


Laget av: Senter for sjeldne diagnoser

Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT)

Lær å kjenne igjen symptomene på HHT / Oslers sykdom, hvordan sykdommen diagnostiseres og behandles, og hvilke instanser du kan henvise pasienter med denne sykdommen til.

Feil behandling av pasienter med HHT kan få alvorlige følger. Mens neseblødninger er et vanlig symptom på HHT / Oslers sykdom, kan sykdommen også kan gi alvorlige symptomer i munn og slimhinner, lunger, hjerne, lever, mage og tarm. Filmen gir deg også en innføring i hvordan pasienten kan behandles.

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Bli i stand til å kjenne igjen symptomene på HHT / Oslers sykdom og hvordan sykdommen diagnostiseres. Du blir kjent med hvordan HHT behandles og hvilke instanser du kan henvise pasienter med denne sykdommen til.

Målgruppe

Leger

Tidsbruk

7 minutter

Hereditær Hemoragisk Telangiektasi (HHT) / Oslers sykdom

HHT (Oslers sykdom) skyldes en medfødt feil i arvestoffet som påvirker oppbyggingen av blodårene. Dette gir seg blant annet utslag i dannelse av små lettblødende karnøster i hud og slimhinner, og misdannelser av blodkar i flere organer i kroppen. Sykdommen er arvelig og like mange kvinner og menn har diagnosen. Alvorlighetsgrad og alder ved sykdomsdebut varierer, men felles for de fleste er at plagene øker med alderen. Det vanligste symptomet er neseblødninger. Pasienter med symptomer forenelig med HHT bør henvises til spesialister som er kjent med diagnosen. Med behandling og jevnlig oppfølging er det mulig å hindre mange av de komplikasjonene sykdommen kan medføre.