Helsesøsters rolle - muligheter og utfordringer i møte med barn med sjeldne diagnoser


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kort oppsummering av innhold

Helsesøster Berit Otterlei, som har en datter med Prader-Willis syndrom, snakker i dette foredraget om en helsesøsters rolle i møte med barn med en sjelden diagnose.

Otterlei går først igjennom retningslinjer og lovverk, før hun definerer to faser/roller som fagpersoner vil befinne seg i. Den første fasen er før diagnosen er fastsatt, og som innbærer undersøkelser, prøving og feiling etc. Den andre fasen er etter at diagnosen er fastsatt, som vil involvere andrelinjetjenester, kompetansesentre, kommunale tjenester og en utvidet koordinatorrolle. Otterlei oppsummerer med å si at det viktigste en helsesøster kan gjøre er å møte foreldrene der de er og få de til å dele utfordringene de sitter på. På den måten kan de støtte foreldrene, og gjøre de enda bedre istand til å stå i utfordringene.

Foredraget ble holdt på Frambu 5. mai 2017 på kurset "Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser"

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hva er helsesøsters rolle i møte med barn med sjeldne diagnoser?

Målgruppe

Ansatte i barnehager og på helsestasjoner

Tidsbruk

42 min