Studie i helsepedagogikk - 15 studiepoeng


Laget av: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Stadig flere får og lever med en sjelden diagnose i Norge. Behovet for kompetanse om dette er derfor økende. Studieemnet "Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser" gir grunnleggende kunnskap om sjeldne diagnoser og tilrettelegging for ulike behov. 
 

 

Studiet passer både som valgfritt studieemne for studenter i helse-, sosial- eller pedagogiske fag og som videreutdanning for alle som kan møte barn, ungdom eller voksne med sjeldne diagnoser i helsestasjon, barnehage, skole, hjem, arbeid, fritid, habiliteringstjeneste, PPT, barnevern, NAV eller liknende.

Hva er helsepedagogikk?

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring. Sentralt i dette står styrking av brukerens handlingskompetanse og motvirking av forhold som kan føre til passivitet eller uheldig avhengighet til hjelpeapparatet. Det handler også om å forstå hva som fremmer læring og mestring, og hva som kan være til hinder for dette.

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Frambu som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Studiet er nettbasert med en dags oppstartsamling og ti dagers hjemmeeksamen. Studiet går vårsemesteret 2019, og gir 15 studiepoeng.

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring.

Målgruppe

Alle som jobber med personer med sjeldne diagnoser i helsestasjon, barnehage, skole, hjem, arbeid, fritid, habiliteringstjeneste, PPT, barnevern, NAV eller liknende. Studenter i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

Tidsbruk

15 stp