Eksempler på tilrettelegging i skolen


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Vestad skole er en spesialtilpasset skole som har gjort mange tiltak og tilpassinger for elever med ulike funksjonshemninger. I denne filmen kan du hente inspirasjon og få noen ideer til hva som kan gjøres på din skole, når du har en elev med funksjonshemning.

Målgruppe

Ansatte i skolen

Tidsbruk

4 min