Brukermedvirkning på Sjeldenfeltet


Laget av: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Brukermedvirkning på Sjeldenfeltet

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hensikten med filmen er å gi et innblikk i hva som menes med brukermedvirkning, hvordan brukermedvirkning har formet kompetansesenterne og hvordan vi har strukturert brukermedvirkningen i dag.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med brukermedvirkning

Tidsbruk

6 minutter