Anfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam®


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

I dette kurset får du en trinn-for-trinn-innføring i hvordan du gir anfallsstoppende medisin ved lange eller gjentagende epileptiske anfall.

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Lær hvordan du gir anfallsstoppende medisin ved lange eller gjentagende epileptiske anfall.

Målgruppe

Ansatte i barnehager, skoleverket, PPT, boliger eller avlastning og andre helsearbeidere som er ansvarlig for/ivaretar personer med epilepsi. Pårørende kan også ha nytte av kurset.

Tidsbruk

20 min