AMC: Vårt liv med AMC


Laget av: TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 

VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

I denne filmen møter vi Aurora som er nesten ti år og Monica som er voksen. Begge har arthrogryposis multiplex congenita (AMC). De snakker om hvordan det er å gå på skole, jobbe, ha assistent, familie og å være med venner. Hensikten med filmen er å gi et innblikk i hvordan det kan være å leve med tilstanden.

Målgruppe

Fastlege og annet helsepersonell, ansatte i skole, høyere utdanning og NAV og arbeidsgivere.

Tidsbruk

13 minutter

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC)

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) beskriver tilstander der flere bøyde og stive ledd i ulike deler av kroppen er til stede ved fødselen. Oversatt til norsk betyr ordene: arthro: ledd, gryp: bøyd, multiple: mange, congenita: medfødt. Les mer om AMC hos TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser.