Akutt intermitterende porfyri (AIP) - behandling av akutte anfall


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdomme
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen

Hensikt

Hvordan vurdere anfallets alvorlighetsgrad, valg av behandling og monitorering av pasienten.

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell.

Tidsbruk

11 min