NF1 - tilrettelegging i skolehverdagen


Oppsummering av kurset

Innholdet i kurset er delt i 5 moduler:

1. Medisinsk informasjon

2. Kognitiv funksjon og læring

3. Tilrettelegging for læring

4. Sosial kompetanse, relasjoner og samspill hos elever med NF1

5. Motorikk og fysisk aktivitet

 

Ta kurset her >>

 

Hensikt

Få kunnskap om nevrofibromatose type 1 (NF1) og hvordan dere som ansatte i skolen kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen.

Målgruppe

Pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og SFO/aktivitetsskole.

Tidsbruk

2,5 timer
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen