Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom foreligger?


Oppsummering av kurset

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer.

Kapittel 1: Hva er en medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 2: Når tenke på medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 3: Klassifisering av medfødt stoffskiftesykdom
Kapittel 4: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Proteiner
Kapittel 5: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Karbohydrater
Kapittel 6: Intoksikasjoner og energimetabolisme: Fett
Kapittel 7: Affeksjon av komplekse molekyler
Kapittel 8: Biokjemisk avvik som acidose, hypoglykemi og hyperammonemi

Hensikt

Formålet med dette kurset er å tilegne seg kunnskap om når medfødte stoffskiftesykdommer skal mistenkes.

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell som arbeider med pasienter med medfødt stoffskiftesykdom

Tidsbruk

30 min
Baby hånd. Foto.
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen