Sjeldne diagnoser - introduksjonskurs


Oppsummering av kurset

Som student/fagperson har du ikke mulighet til å være oppdatert på alle sjeldne diagnoser til enhver tid, men du bør vite hvor du kan finne kunnskap og erfaring. Forskning viser at det er manglende kunnskap og innsikt om sjeldne diagnoser på alle nivåer i tjenesteapparatet. Personer som har en sjelden diagnose opplever dette frustrerende og til dels skremmende. Konsekvensene av manglende kunnskap hos fagpersoner kan føre til feilbehandling og lite tilpasset oppfølging. 

Kurset gir et innblikk i utfordringer du som fagperson kan komme til å stå overfor og forslag til hvor du kan finne kunnskap og erfaring.

 

Ta kurset her >>

Hensikt

Kurset gir deg et verktøy for å finne kunnskap og forstå situasjonen til personer med en sjelden diagnose. Slik kan du bli en faglig ressursperson for personen, de pårørende og andre fagpersoner.

Målgruppe

Studenter i helse-, sosial- og pedagogutdanningene og andre som ønsker en innføring i sjeldne diagnoser.

Tidsbruk

45 min
Familie med fagpersoner rundt. Illustrasjon.
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen