PKU (fenylketonuri) for skolepersonell


Oppsummering av kurset

PKU er en arvelig stoffskiftesykdom som behandles med diett. I dette kurset får du en innføring i hva det vil si å ha fenylketonuri (PKU) og du lærer de viktigste prinsippene ved dietten:

  • Proteinholdige matvarer som eleven må veie

  • Matvarer som eleven kan spise fritt

  • Spesialmatvarer

  • Den livsviktige proteinerstatningen

   Du vil også få råd om hvordan legge til rette for en elev med PKU i skolehverdagen.

 

 

 

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap om hvordan du kan legge til rette og hjelpe en elev med PKU med den viktige dietten.

Målgruppe

Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

1 time
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen