Cystisk fibrose - introduksjonskurs


Oppsummering av kurset

Et kort introduksjonskurs som gir grunnleggende informasjon om sykdommen cystisk fibrose (CF). Du lærer om symptomer, årsak, behandling og diagnostisering.

Hensikt

Kurset gir grunnleggende kunnskap om sykdommen Cystisk fibrose (CF). Symptomer, årsak, behandling og oppfølging.

Målgruppe

Leger og helsepersonell.

Tidsbruk

15 min
Helsepersonell undersøker røntgenbilde. Foto.
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen