Huntingtons sykdom


Oppsummering av kurset

Huntingtons sykdom er en arvelig hjernesykdom. Sykdommen bryter sjelden ut før i voksen alder. Huntingtons sykdom kjennetegnes blant annet av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med sosial fungering og tap av fysiske ferdigheter. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien. Foreløpig finnes ingen behandling som kan utsette sykdomsstarten eller helbrede den som rammes.

Pålogging med brukernavn og passord. Oppstart hvert år i januar.
Kurset er godkjent av NSF, Fagforbundet, NFF, NETF og Den norske lægeforening. 

Les mer om kurset og meld deg på

 

Hensikt

Kurset gir deg som arbeider med personer med Huntingtons sykdom kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den. Som deltaker tilegner du deg kunnskap fra kurssidene, besvarer oppgaver og deler erfaringer med andre fagpersoner i et diskusjonsforum. Rådgivere fra Senter for sjeldne diagnoser er tilgjengelige for spørsmål.

Målgruppe

For ansatte i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmetjenesten, og andre som treffer pasienter med Huntingtons sykdom i sitt arbeid. Påmelding fra www.sjeldnediagnoser.no.

Tidsbruk

Ca 20 timer
Pris: 500
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen