Anfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam®


Oppsummering av kurset

I dette kurset lærer du når og hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam®.

Hensikt

Lær hvordan du gir anfallsstoppende medisin ved lange eller gjentagende epileptiske anfall.

Målgruppe

Ansatte i barnehager, skoleverket, PPT, boliger eller avlastning og andre helsearbeidere som er ansvarlig for/ivaretar personer med epilepsi. Pårørende kan også ha nytte av kurset.

Tidsbruk

20 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen