Utviklingshemning og oral helse


Oppsummering av kurset

Følgende tema gjennomgås: 

 • Møte med pasienten
 • Kommunikasjon
 • Autisme
 • Down syndrom
 • Epilepsi
 • Fragilt X-syndrom
 • Tuberøs sklerose
 • Williams syndrom
 • Dysmorfologi
 • Odontologiske aspekter
 • Barn og mat
 • Fysisk aktivitet
 • Pasientrettigheter

 

Informasjonen er lagt opp som en kombinasjon av fagstoff og lenker til eksterne ressurser på nett. Kurset er utviklet av Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hensikt

Utviklingshemning kan by på utfordringer i forhold til munnhelse og tannbehandling. I dette kurset lærer du å legge til rette for mennesker med utviklingshemning i behandlingssituasjoner. Kurset presenterer noen verktøy som kan gjøre deg bedre i stand til å legge forholdene til rette for pasientene. I tillegg får du en generell innføring i noen diagnoser innen fagområdet. Informasjonen gir en tverrfaglig og helhetlig innføring i utvalgte temaer knyttet til utviklingshemning og oral helse. Kunnskap, ferdigheter og gode holdninger er stikkord. 

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemning, først og fremst innen det orale fagfelt.

Tidsbruk

30 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen