E-læringskurs om kortvoksthet


Oppsummering av kurset

I dette kurset vil du lære om barn som er kortvokste. Hvilke utfordringer dette medfører for barnet. Hva dere må tenke på og gjøre før barnet begynner på skolen. Hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Hensikt

I dette kurset vil du lære om barn som er kortvokste. Hvilke utfordringer dette medfører for barnet. Hva dere må tenke på og gjøre før barnet begynner på skolen. Hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot deg som jobber i skolen eller skolefritidsordningen og skal møte en førsteklassing som er kortvokst.

Tidsbruk

20 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen