E-læringskurs om dysmeli


Oppsummering av kurset

I dette kurset vil du lære

  • hva dysmeli er
  • hvilke utfordringer dette medfører for barnet
  • hvordan dere kan tilrettelegge undervisningen og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig

Hensikt

I dette kurset vil du lære hva dysmeli er, hvilke utfordringer dette medfører for barnet og hvordan dere kan tilrettelegge undervisning og hjelpe barnet til deltagelse både sosialt og faglig.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot deg som jobber i skolen eller skolefritidsordningen og skal møte en førsteklassing med dysmeli.

Tidsbruk

20 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen