Dystrofia myotonika - tilrettelegging i skolehverdagen


Oppsummering av kurset

Kurset tar for seg følgende temaer:

1. Det medisinske (v/overlege Øivind Kanavin)
2. Psykososiale utfordringer (v/psykologspesialist Torun Vatne)
3. I klasserommet (v/pedagogisk rådgiver Marianne Bryn)
4. Hele uka (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)
5. Ernæringsutfordringer (v/klinisk ernæringsfysiolog Tone Berg)
6. I gymtimen (v/fysioterapeut Kaja Giltvedt)
7. Samarbeid (v/ergoterapeut Solvor S. Skaar)

 

Ta kurset her >>

Hensikt

Å gi kunnskap om diagnosen dystrofia myotonika og hvordan ansatte i skolen i samarbeid med andre kan legge til rette for en best mulig skolehverdag for elever med diagnosen.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er lærere og assistenter som jobber i grunnskolen. Kurset er også aktuelt for andre som i sin jobb møter barn og ungdom som har diagnosen dystrofia myotonika.

Tidsbruk

1 time
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen