E-læringskurs om narkolepsi


Oppsummering av kurset

Hensikt

Når du har gjennomført kurset skal du ha grunnleggende kunnskap om narkolepsi, hva som er spesielt hos barn og ungdom med narkolepsi og hvordan du kan tilrettelegge skolehverdagen for elever med narkolepsi.

Målgruppe

Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Tidsbruk

20 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen