Anorektale misdannelser for skolepersonell


Oppsummering av kurset

Anorektal misdannelse innebærer en medfødt underutvikling av tarm og endetarm. Både jenter og gutter kan være født med anorektale misdannelser. Det er viktig for barn med denne diagnosen å komme seg raskt på toalettet. Barnet kan også ha behov for tilrettelegging og hjelp i forbindelse med toalettbesøk. Det vil du få bedre kunnskap om når du tar kurset.

 

 

 

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt til å ta i mot en elev med diagnosen.

Målgruppe

Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen