Øsofagusatresi for skolepersonell


Oppsummering av kurset

Øsofagus betyr spiserør og atresi betyr i denne sammenheng at det ikke var noen forbindelse mellom svelget og magesekken da barnet ble født. Spiserøret var delt i to. Barn med øsofagusatresi blir operert i spedbarnsalder og når de begynner på skolen har de et spiserør som fungerer. De fleste trenger likevel ekstra tid til måltidene og noen setter lettere fast mat i halsen enn andre barn.

 

 

 

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt på å ta i mot en elev med diagnosen.

Målgruppe

Dere som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 min
To barn spiser skolemat
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen