Kognitive endringer - hvordan håndtere hverdagsutfordinger


Oppsummering av kurset

Med midler fra ExtraStiftelsen er e-læringskurset utarbeidet av Sunnaas sykehus i samarbeid med brukerorganisasjonene: Norsk epilepsiforbund, Norges Parkinsonforbund, MS forbundet.

På denne nettsiden www.epilepsi.no/medisinsk-/e-laringsk/ finner du et innføringskurs i hvordan håndtere kognitive endringer i hverdagen.

Du vil følge Marte gjennom kurset. Hun lever med kognitive endringer som mange kan kjenne seg igjen i. Martes hverdagserfaringer vil danne utgangspunkt for de rådene som blir gitt i dette kurset.

 

Kurset baserer seg på heftene:

Hverdagsliv med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer

Hensikt

Bli kjent med kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom eller skade i hjernen. Dersom du opplever endret kognisjon, vil det være noen generelle råd som kan være til nytte. Kurset er laget for å gjenkjenne situasjoner fra egen hverdag og dra nytte av rådene som presenteres i kurset.

Målgruppe

Kurset er laget for deg som opplever kognitive endringer som følge av nevrologisk sykdom eller skade i hjernen. Kurset kan også tas av andre interesserte.

Tidsbruk

1 time
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen