Kraniofaciale misdannelser for skolepersonell


Oppsummering av kurset

Kraniofaciale misdannelser er en samlebetegnelse for mange ulike diagnoser, der de fleste har misdannelser i skalle og/eller ansikt. Barna opplever ofte utfordringer med andre barn og voksne knyttet til sitt utseende. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer og behandling ved kraniofaciale misdannelser, utfordringer ved å ha et annerledes utseende og hvordan dere kan forholde dere til disse utfordringene i skole og SFO.

 

 

 

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap som gjør deg best mulig forberedt til å ta i mot en elev med en av diagnosene.

Målgruppe

Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesøster eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

45 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen