Blødersykdom for skolepersonell


Oppsummering av kurset

Hemofili er arvelig blødersykdom. I dette kurset får du en kort innføring i symptomer ved alvorlig og moderat hemofili A og hemofili B, og kunnskap om forebyggende behandling og hvordan dere behandler skade. Du vil få råd om hvordan dere legger til rette for en elev med hemofili i skolehverdagen.

Hensikt

E-læringskurset gir deg kunnskap slik at du skal være best mulig forberedt til å ta i mot en elev med hemofili.

Målgruppe

Du som jobber med barn i 1. eller 2. klasse, f.eks. som førskolelærer, lærer, assistent, SFO-ansatt, helsesykepleier eller PPT-rådgiver. Kurset er også egnet for skolepersonell som arbeider med andre klassetrinn, og andre fagfolk.

Tidsbruk

1 time
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen