Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser


Oppsummering av kurset

Kurset er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.

 

Kurset tar for seg kombinasjonen epilepsi, utviklingshemming, autisme og sjeldne epilepsirelaterte syndromer. Autisme og syndromene som omtales er valgt ut fordi de ofte forekommer i kombinasjon med utviklingshemming. I tillegg beskrives noen hyppig forekommende tilleggslidelser. ”Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte diagnoser” bygger på kurset ”Grunnkurs i epilepsi”. Vi anbefaler å ta grunnkurset, eller på annen måte skaffe seg grunnleggende kunnskap om epilepsi før man tar det påfølgende kurset.

Kurset koster 300,- kr.

 

 

Du finner kurset på www.helsekursportalen.no

Hensikt

Her lærer du om epilepsi ved utviklingshemming, autisme og sjeldne diagnoser

Målgruppe

Helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi.

Tidsbruk

2-3 timer
Pris: 300 NOK
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen