Grunnkurs i epilepsi


Oppsummering av kurset

Kurset er utarbeidet av Spesialsykehuset for epilepsi og Ambio helse.

 

Kurset gir en innføring i hva epilepsi er, håndtering av ulike typer anfall og hvordan man følger opp medikamentell og ikke medikamentell behandling. Kurset tar også for seg spesielle utfordringer når man har både epilepsi og utviklingshemning.

Du finner kurset på www.helsekursportalen.no

Kurset koster 300,- kr.

Hensikt

Hva er epilepsi og hvordan håndterer du ulike typer anfall?

Målgruppe

Helsepersonell, ansatte i barnehager, skoleverket, boliger og avlastning, PPT, pårørende og andre som har ansvar for personer med epilepsi. Personer med epilepsi kan også ha glede av kurset.

Tidsbruk

2-3 timer
Pris: 300 NOK
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen