Larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi


Oppsummering av kurset

Du vil få en gjennomgang av:

• Utstyret du trenger

• Hvordan ta larynxaspirat (video)

• Hvordan sende prøven

Hensikt

Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim til mikrobiologisk dyrkning hos personer med cystisk fibrose (CF) og primær ciliedyskinesi (PCD). Dette gjelder for personer som ikke har mye slim eller ikke kan hoste opp slim selv.

Målgruppe

Sykepleiere, helsesøstre og leger

Tidsbruk

7 min
Jente og sykepleier
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen