Prader-Willis syndrom - introduksjonskurs for tjenesteytere


Oppsummering av kurset

Formålet med kurset er å gi deg som tjenesteyter en grunnleggende kunnskap om Prader-Willis syndrom (PWS), slik at du i størst mulig grad kan bidra til å gi personer med PWS en god hverdag.

Hensikt

Personer med Prader-Willis syndrom (PWS) trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god struktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet. Lær hvordan du kan bidra til at personer med PWS oppnår best mulig livskvalitet.

Målgruppe

Personer som jobber hjemme hos personer med Prader-Willis syndrom. Kurset kan også være aktuelt for andre som jobber med, eller på annen måte står i relasjon til, ungdom og voksne med PWS.

Tidsbruk

2 t 30 min
VAR INNHOLDET NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen